Adidas

Adidas

Polaris

Polaris

Armine

Armine

Piserro

Piserro

Bu gün 26 iyun –Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günüdür!

Bu tarix 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının qərarı  ilə ilk müntəzəm hərbi-əlahiddə korpusun yaradılmasından başlanır. 22 may 1998-ci il Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 80 illiyinə...