5 Mərtəbəli yaşayış binası

5 mərtəbəli yaşayış binası

8 Mərtəbəli bina

8 mərtəbəli yaşayış binası

15 Mərtəbəli bina

13 mərtəbəli yaşayış binası

5 Mərtəbəli bina

5 mərtəbəli yaşayış binası

9 Mərtəbəli bina

9 mərtəbəli yaşayış binası

16 Mərtəbəli bina

14 mərtəbəli yaşayış binası

7 Mərtəbəli bina

7 mərtəbəli yaşayış binası

9 Mərtəbəli bina

9 mərtəbəli yaşayış binası

Residence

Residence